Passion för vår planet

Vår magkänsla säger att det finns mycket vi människor kan göra för att förbättra miljön och klimatet på vår planet. Om vi använder ny teknik för att utnyttja våra resurser bättre och utvecklar mer hållbara lösningar tror vi att omställningen endast kommer påverka vår vardag minimalt.

Vi tror att vi kan göra störst nytta inom återvinning av olika avfall. I denna bransch har vi identifierat tjänster och processer som vi vill testa att göra på alternativa sätt för att värna om vår planet.

Grundarna av bolaget är Malin som har en stor moralisk kompass och är en människoälskare, samt Erik som är övertygad om att allt går att förbättra och därför ifrågasätter det mesta.

Tjänster
Experiment pågår inom ”brännbara avfall”

Erik Axelsson

Malin Öblom